Preview Mode Links will not work in preview mode

koffiedate podcast


Jun 6, 2023

Als je mening marketeer moet geloven is de aankomende periode drie keer niks, maar er liggen in de zomer ook zeker kansen. Welke? Dat bespreek ik in deze aflevering van de Koffiedate Podcast!

Instagram: https://www.instagram.com/online_marketing_nerd/ 

Masterclass: https://www.online-marketing-nerd.nl/van-likes-tot-leads